MODERN WOMEN

De eerste editie van ARTHOOD TALKS – modern women – stond in het thema de womens march. Als collectief kwamen we bijéén om te praten over de status van de moderne vrouw. Tijdens deze editie waren we welkom bij #churchoflabels en hebben we de mogelijkheid gekregen om ons te uiten in beeld en woord. Robin Leevel portretteerde onze persoonlijke statements.

Bevinden we ons momenteel in een nieuwe feministische golf? Wat betekent dit eigenlijk?
We worden het meest bloot gesteld op social media, maar zijn we ons bewust van onze identiteit, onze gedragingen én wat dit betekent?

Als vrouw blijft het een dagelijkse bezigheid om onderscheid te maken tussen wat wel en niet als ‘normaal’ wordt gezien. Zijn er grenzen én bovenal wie bepaald dat die er zijn? Samen hebben wij het initiatief genomen om met ons collectief en een kleine groep vrouwen uit Amsterdam over deze ontwikkelingen te gaan praten. We bevinden ons in een tijdperk waarbij het vormgeven van een identiteit de grootste uitdaging lijkt te zijn. Wij geloven dat we het bestaan van diversiteiten moeten vieren én we streven naar een wereld met gelijkheid, vrijheid en respect voor alles en iedereen op aarde. De portretten zijn genomen door fotograaf en kunstenaar Robin Leevel, en bij elk beeld staat een omschrijving hoe zij zichzelf schetsen en omschrijven als een moderne vrouw gekoppeld aan verschillende vragen en uitingen .

ESTRELLA DEWI “Ik heb van kleins af aan meegekregen dat je je naaste altijd moet behandelen, zoals je zelf ook behandeld zou willen worden. Dit is een gegeven wat ik waar mogelijk probeer toe te passen. Verandering, hoe cliché ook, begint bij jezelf. Ik probeer diegene te zijn die ik graag in de maatschappij terug zie: compassievol, vriendelijk, warm. Lachen naar die vreemdeling op straat, iemand een compliment geven, helpen waar nodig is. Ik zou vast en zeker meer betrokken kunnen zijn bij de maatschappij maar alle beetjes helpen, vind ik. Een organisatie als MaatschapWij steun ik daarom ook. En als ik tijd vrij kan maken, doe ik vrijwilligerswerk.”
IRIÉE ZAMBLÉ
“Een moderne vrouw is een vrouw die zichzelf mag uiten zonder grenzen. Een individu die doet wat ze zelf wilt, wanneer ze dat wilt én niets laat afhangen van de mening van een ander.”
ISMEE KOK “Als moderne vrouw vooroordelen we elkaar niet, maar ondersteunen we elkaar en delen we onze krachten. Samen komen en ergens voor staan is de kracht van de moderne vrouw, en dit is iets wat we moeten blijven doen.”
TAMARA VAN DER ELST “Als je praat over hoe de moderne vrouw zich karakteriseert en zich uit naar buiten, is dit voornamelijk te zien in mijn medemenselijkheid. Ik vind het belangrijk dat iedereen zich goed voelt en geluk vindt. In deze tijd is dit belangrijk, je krijgt de kans om jezelf te uiten zoals jij dat wilt.”
KRISTEL ANNA “Dit is onze tijd om te mogen laten zien wie we willen zijn, dit moeten we als moderne vrouwen waarderen en tot ons nemen. We leven in een tijd waar vrij zijn in het uiten van je eigen identiteit belangrijk is. Onafhankelijkheid, zelf realisatie en ondernemen, is waar we als moderne vrouwen voor staan.”
MANON BAKKER “Ik denk dat we als moderne vrouwen social media moeten omarmen. Vrouwen kunnen elkaar laten zien hoe het anders en beter kan. We kunnen elkaar bijéén roepen en inspireren voor een beter leven. Invloeden zullen sterken worden, dus de vrouw ook!”
SAADIA BENAYA “Als moderne vrouw vind ik het belangrijk om rekening te houden met medemensen die het minder goed hebben. Ik zorg ervoor dat ik altijd een open blik heb om met mensen te praten zonder te vooroordelen. Ik probeer gesprekken aan te gaan waar ik zelf van kan leren.”
LINSEY SIJMONS “Als moderne vrouw denk ik altijd in oplossingen en wil ik iedereen inspireren en laten zien dat alles mogelijk is zolang je er in gelooft. Positiviteit is daarom ook één van de belangrijkste punten om er voor te zorgen dat we doelen behalen als vrouw.”
SANNE FRICH “Voor jezelf opkomen en je eigen weg bepalen is belangrijk voor de moderne vrouw. Trouw blijven aan jezelf heeft daarbij de hoogste prioriteit. De buiten wereld zal geen invloed moeten hebben op je zelfbeeld. Gewoon schijt hebben en lekker jezelf zijn.”
HANSJE LATHOUWERS “Ik hoop dat vrouwen elkaar in de toekomst nog meer gaan ondersteunen dan dat we nu al doen. Als moderne vrouwen kunnen we samen sterker zijn in plaats van elkaar aan te vallen of kleineren. Als we dit blijven doen zal de kracht van de vrouw nog sterker zichtbaar zijn.”
GIVERNY DEENIK “Een moderne vrouw doet wat zij zelf wilt en hoeft niet te denken aan de mening van een ander. Ze zal geen invloeden van buitenaf laten bepalen hoe zij zal handelen, zij zal zelf beslissen.”
AMANDA VAN EFFRINK “Een moderne vrouw moet op eigen benen kunnen staan, zonder hulp van een ander. Je eigen stijl en karakter laten zien is waar we in deze tijd meer ruimte voor krijgen dan ooit tevoren. Lef hebben en je identiteit met positiviteit uitstralen zal er voor zorgen dat het ook andere vrouwen zal inspireren dit meer te gaan doen.”
DENISE ADMIRAAL: Ik vind het belangrijk dat je kwetsbaar mag zijn als moderne vrouw. Door diversiteit te omarmen en anderen bewust te maken van onrealistische idealen, normen, waarden en sociale constructies geloof ik dat we ons op dieper niveau kunnen verbinden. We zijn goed zoals we zijn, en dit mogen we laten zien.”

Search